Regulamentul campaniei

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI INFORMAREA PUBLICULUI

Campania este organizată și desfășurată de S.C. Tratoria MRS S.R.L, cu sediul în localitatea Titu, Aleea Terra, Nr. 8, Corp C8, Jud. Dambovita, cod fiscal 41912870, înscris la Registrul Comertului cu nr. J15/1799/2019, (denumită în continuare “Organizator”).

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Campaniei pentru clienții restaurantului Trattoria by MRS Residence, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament”).

Regulamentul stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare online, la adresa https://trattoriabymrsresidence.ro/regulament-campanie/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

Regulamentul are scopul de a oferi persoanelor interesate și Participanților toate informațiile necesare privind campania „Gustă și călătorește în Italia ”, inclusiv cele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate în derularea campaniei, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

Campania este organizată și se desfășoară în restaurant și în regim delivery.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIE

Campania se desfășoară în perioada 23 ianuarie - 28 martie 2020.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

În campanie se poate înscrie orice persoană cu vârsta de peste 18 ani, care are capacitate deplină de exercițiu și care are domiciliul stabil în România. Condiția de participare este achiziționarea a cel puțin un produs inclus în campanie.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Fiecare weekend va fi atribuit unei regiuni culinare din Italia. Meniul va fi disponibil atât în restaurant cât și în regim delivery. La prima comandă de preparate incluse în meniu, participanții vor primi o hartă și un sticker. Harta se oferă o singură dată, iar ulterior va fi acordat câte un sticker la fiecare comandă de preparate incluse săptămânal în campanie, indiferent de valoarea comenzii.

SECȚIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acordă în restaurantul Trattoria by MRS Residence la prezentarea hărții cu stickerele acumulate.

cina pentru 2 persoane - 10 stickere

SECȚIUNEA 7. Premiile acordate

Premiile se acordă în funcție de numărul de stickere acumulate pe perioada campaniei:

-3 stickere - un desert la alegere GRATUIT

-6 stickere - o sticlă de vin

-9 stickere - 10% reducere la prima comandă (cu excepția meniului zilei).

-10 stickere - cină pentru două persoane în valoare de 150 lei.

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei S.C. Tratoria MRS S.R.L, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Trattoria by Mrs Residence. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

Organizatorul se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către participant la momentul înscrierii în campanie. Datele cu caracter personal nu vor fi vândute, schimbate sau închiriate către terți. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul participantului doar către instituțiile abilitate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și firmelor de curierat partenere contractuale ale Organizatorului, pentru buna desfășurare a livrării produselor comandate sau achiziționate de către Participant, dacă este cazul.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice pe durata Programului și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la Program și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Participanții au, conform legii, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Astfel, la cererea scrisă a Participanților, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, șteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii 506/2004; și/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, pot fi accesate la adresa: https://www.trattoriabymrs.ro/politica-de-confidentialitate.

SECȚIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezentul Program de Fidelizare se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.